Boekingsinformatie


De concerten van Klamuze vinden plaats op zondagmiddagen in Grand Hotel Huis ter Duin gelegen aan de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk en beginnen om 15.00 uur.

Toegangsbewijzen zijn te bestellen:

  • via de webshop van Klamuze: www.klamuze.nl. Deze kaarten ontvangt u per e-mail.
  • door het sturen van een e-mail aan info@klamuze.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.
  • bij de receptie van het hotel onder telefoonnummer 071-365 12 90. Deze kaarten kunnen op de concertdagen opgehaald worden aan de ontvangsttafel.

De prijs van het toegangsbewijs is € 35,00 waarbij is inbegrepen:

  • parkeren
  • garderobe
  • koffie vóór aanvang van het concert
  • een consumptie in de pauze

Afgenomen en betaalde kaarten worden niet gerestitueerd!

Abonnementen

Ook in het nieuwe seizoen bestaat weer de mogelijkheid om voor een bedrag van € 165,00 te boeken voor de 5 concerten. U kunt zich hiervoor aanmelden via:

Bestelde abonnementen worden ná betaling vóór  het eerste concert toegezonden.

Betalingen

Graag verzoeken wij u het verschuldigde bedrag van de abonnementen vóór 21 oktober 2021 over te maken naar rekening: NL52 RABO 034.69.70.350. De bedragen voor de losse toegangskaarten verzoeken wij u tevens over te maken naar rekening: NL52 RABO 034.69.70.350.

Klamuzediner

Na afloop van de concerten biedt het hotel de mogelijkheid om na te praten in de bar en eventueel aansluitend te blijven dineren. Voor het diner wordt een speciaal Klamuzemenu samengesteld. Hiervoor kunt u reserveren onder telefoonnummer 071-365 12 90.