Nieuwsbericht van Stichting Klamuze

Het programmaboek voor het seizoen 2019 – 2020 heeft een metamorfose ondergaan. Dit maakt onderdeel uit van nieuwe ontwikkelingen bij het begin van dit seizoen. Wij hechten er aan om u als trouwe bezoeker van de Klamuze concerten hierover nader te informeren.

Zoals u wellicht al in de pers hebt gelezen breidt de Stichting Klamuze haar samenwerking met het Grand Hotel Huis ter Duin uit. Deze samenwerking betekent meer professionele ondersteuning op logistiek en administratief gebied. Tevens gaan wij ook deel uitmaken van hun marketing activiteiten en communicatie strategie. De ambitie om dit partnership aan te gaan is gelegen in het feit om Klamuze een solide fundament te kunnen blijven garanderen en de organisatie rond de concerten meer te stroomlijnen. Overigens zal er niets veranderen aan de autonomie van de Stichting Klamuze en blijft het bestuur ook volledig verantwoordelijk voor de programmering van de concerten. In dit kader hebben we besloten dit jaar het aantal concerten naar 5 uit te breiden. Het traditionele jazz concert is verplaatst naar 19 april met het optreden van een big band.

Sinds 2011 is de prijs van de toegangskaarten ongewijzigd gebleven. Helaas hebben we dit seizoen moeten besluiten een prijsverhoging in te invoeren. Begin vorig jaar is de BTW omhoog gegaan, alle “leveranciers” hebben hun prijzen verhoogd en musici hebben veelal ook de hoogte van hun gages in opwaartse zin aangepast. En last but not least wordt het hoe langer hoe moeilijker om bestaande sponsoren te behouden en nieuwe aan te trekken. Enerzijds proberen we de kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken  ( de penningmeester is in dit opzicht inventief), anderzijds willen wij geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de concerten en evenmin aan de ambiance waarin de concerten plaats vinden. We hebben de toegangsprijs kunnen beperken tot 35 euro per concert met korting voor abonnementen. Jongeren tot 26 jaar komen in aanmerking voor een korting van 10 euro per concert.

Wij hebben geleerd van de kinderziektes die de ingevoerde (digitale) ontwikkelingen in het vorige seizoen hebben meegebracht. We hopen nu alle nieuwe spelregels duidelijk te hebben verwoord in het programmaboek en blijven open staan voor vragen of opmerkingen die u via de website of email kenbaar kan maken.

Wij hopen weer velen van u te mogen ontmoeten bij het  openingsconcert op zondag 3 november.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Klamuze

John Tjen, voorzitter,  Ruud Vink, secretaris,  Peter Lieth, penningmeester

Guusje van der Lugt, lid,  Hans van der Vlugt, lid.